Latest blog post

.

Anglishtja për të Rritur
18/12/2018

Anglishtja për të Rritur

Njerëzit që marrin mësime pas punës/shkollës marrin më shumë përfitime. Kjo është e vërtetë vecanërisht për të rriturit që punojnë. Për t’u ngritur në detyrë, punonjësit duhet të vazhdojnë të mësojnë aftësi