Latest blog post

.

Idiomat/shprehjet më të përdorura në gjuhën angleze!
19/07/2019

Idiomat/shprehjet më të përdorura në gjuhën angleze!

Çfare janë idiomat? Një idiomë (ndryshe quajtur shprehje frazeologjike) është një shprehje, fjalĂ«, ose frazë që ka një kuptim figurativ dhe pĂ«rdoret pĂ«rgjithĂ«sisht nga folĂ«sit vendas të asaj gjuhe. Kuptimi i një idiome nuk është i drejtpĂ«rdrejtĂ«. Pra, idiomat nuk mund të pĂ«rkthehen fjalĂ«-pĂ«r-fjalë sepse kanë një kuptim të fshehur. KĂ«to mĂ«poshtë janë idiomat më të perdorura në gjuhĂ«n angleze

Anglishtja për të Rritur
18/12/2018

Anglishtja për të Rritur

NjerĂ«zit qĂ« marrin mĂ«sime pas punĂ«s/shkollĂ«s marrin mĂ« shumĂ« pĂ«rfitime. Kjo Ă«shtĂ« e vĂ«rtetĂ« vecanĂ«risht pĂ«r tĂ« rriturit qĂ« punojnĂ«. PĂ«r t’u ngritur nĂ« detyrĂ«, punonjĂ«sit duhet tĂ« vazhdojnĂ« tĂ« mĂ«sojnĂ« aftĂ«si